Административни услуги


Административните услуги включват:
  • Събиране на документи от офиса на клиента
  • Вадене на удостоверения за актуално състояние
  • Онлайн банкиране
  • Представителство пред държавни институции
  • Представяне на платежни нареждания и вносни бележки в обслужващата Ви банка и получаване на извлечения от Ваше име
  • Подаване на заявление и получаване на Удостоверение за наличие или липса на задължения
  • Подаване на заявление и получаване на Удостоверение за Актуално състояние на фирмата
  • Изготвяне на документи за кредитиране и финансиране от банкови институции
  • Изготвяне на договори, анекси и протоколи с Ваши партньори
  • Публикуване на Годишни финансови отчети