Цени


При определянето на месечната такса за абонаментно счетоводно обслужване подхождаме индивидуално към всеки клиент.


Примерни цени за счетоводно обслужване:

В сила от 01.02.2024 г.

 

!!! Ежемесечна отстъпка от 20 % от първоначално договорената такса, при изцяло електронно предоставяне на документи чрез специализирана облачна платформа !!!


ФИРМИ, НЕРЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС.
МЕСЕЧНА ТАКСА
Обем документи Сфера на дейност
  Услуги Търговия Производство
До 50 документа месечно 70.00 лв. 100.00 лв. 250.00 лв.
Онлайн счетоводство – 20%
До 50 документа месечно 56.00 лв. 80.00 лв. 200.00 лв.

 

ФИРМИ, РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС.

С НЕТЕН МЕСЕЧЕН ОБОРОТ ДО 10 000 ЛВ.**
МЕСЕЧНА ТАКСА

Обем документи Сфера на дейност
  Услуги Търговия Производство
До 50 документа месечно 150.00 лв. 200.00 лв. 700.00 лв.
До 100 документа месечно 200.00 лв. 250.00 лв. по договаряне
Над 100 документа месечно по договаряне по договаряне по договаряне
Онлайн счетоводство – 20%
 До 50 документа месечно 120.00 лв. 160.00 лв. 560.00 лв.
До 100 документа месечно 160.00 лв. 200.00 лв. по договаряне
Над 100 документа месечно по договаряне по договаряне по договаряне

 

    * В цената е включена такса за обслужване на персонал до 3 души. За всеки следващ работник / служител се доплаща съгласно цените, посочени по-долу.

    **Цените са валидни за фирми регистрирани по ЗДДС с нетен месечен оборот до 10 000 лв. При месечен оборот над 10 000 лв. цената се завишава с 50 лв. + 20 лв. за всеки следващи 20 000 лв над 10 000 лв.

 

Цени за обслужване на персонал Месечна такса
От 4 до 20 служители по 20.00 лв. на служител
Над 20 служители по договаряне, но не по-малко от 300 лв.

 

Други счетоводно-административни услуги Такса
Вземане на документи от адрес на клиента 20.00 лв./месец
Електронно банкиране 50.00 лв./месец
Подаване на нулева справка декларация по ЗДДС 50.00 лв./месец
Изготвяне на данъчна декларация на физическо лице 25.00 лв./ за 1 брой приложение
Изготвяне на данъчна декларация на фирма без договор за абонаментно счетоводно обслужване 50.00 лв.
по договаряне
Годишно счетоводно приключване за фирми без договор за абонаментно счетоводно обслужване по договаряне
Изготвяне на ГФО и публикуването му в Търговски регистър

50 лв.

 

Забележки:

  • Цените са валидни за дейност на територията на Република България. При наличие на сделки с ЕС и трети  страни се прилага завишение на цената с от 100 до 200 лв. в зависимост от броя на сделките.
  • Персонал са всички работещи във фирмата лица по трудов договор.
  • Цените включват осигуряването на 1 собственик. За всеки следващ собственик / съдружник се прилага стандартната тарифа за обслужване на персонала.
  • При наличие на повече от един обект / касов апарат се прилага завишение на цената с 30%.
  • Годишното счетоводно и данъчно приключване, съставянето и подаването на годишна данъчна декларация и съставянето на годишен финансов отчет са включени в цената.
  • Документ е една получена или издадена фактура.
  • Ежемесечна отстъпка от 20 % при изцяло електронно предоставяне на документи чрез специализирана облачна платформа
  • Отстъпка  5% при заплащане на дължимата договорена такса за 3 месеца.
  • Отстъпка 10% при заплащане на дължимата договорена такса за 6 месеца.
  • Отстъпка 15% при заплащане на дължимата договорена такса за 12 месеца.

Ако желаете да получите индивидуална оферта,
моля
свържете се с нас >>