Еднократни счетоводни услуги


Еднократните счетоводни услуги са предназначени за клиенти, които нямат договор за счетоводно обслужване.

Те включват:

  • Изготвяне на годишен финансов отчет - Баланс, Отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток, отчет за дълготрайните активи, отчет за капитала
  • Изготвяне на статистически отчети и предаването им в НСИ
  • Изготвяне на Годишната данъчна декларация