Годишно счетоводно приключване


В края на всяка счетоводна година счетоводна къща ПАМ ЕКСПЕРТ:

  • Ще изготви Вашият Годишен финансов отчет на базата на приложимите счетоводни стандарти
  • Ще изготви и представи годишни данъчни декларации съгласно ЗДДФЛ и ЗКПО
  • Ще изготви годишните статистически форми за Националния статистически институт (НСИ).

 

За клиенти, сключили договор за абонаментно счетоводно обслужване не се събират допълнителни такси. Всички услуги, свързани с годишното счетоводно приключване са безплатни.
За клиенти без договор се заплаща еднократна такса, която е по договаряне.