Регистрация на фирми


Счетоводна къща ПАМ ЕКСПЕРТ предлага на своите клиенти пълен набор от съвети и съдействие при регистрацията на фирми.

С наша помощ ще спестите време и разходи. Ние ще изготвим всички документи за регистрация на фирмата в Търговския регистър.

 • Регистрация на ЕТ
 • Регистрация на ЕООД / ООД
 • Изготвяне на документи за подлежащи на вписване промени и обстоятелства по партидите на вече регистрирани фирми
  • Безплатна консултация относно избора на правна форма за Вашата нова фирма;
  • Изготвяне на всички необходими документи във връзка с регистрацията;
  • Подаване на документите в Търговски регистър – услугата се извършва онлайн от адвокат;
  • Съдействие при откриване на набирателна сметка и посещение при нотариус;
  • Съдействие при изработка на фирмен печат.

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ *

  

 

самостоятелна регистрациия
на
ЕООД /ООД

 

- държавна такса за вписване: 110 лв. + 2-5 лв. банкова такса
- банкова такса за откриване на набирателна сметка - 10-30 лв.
- нотариална такса спесимен: 6 лв. / за всеки съдружник
- държавна такса за удостоверение за актуално състояние: 7 лв. + 2-5 лв. банкова такса

- минимално изискуем учредителен капитал – 2 лв.


  Общо: приблизително 160 лв. + 150 лв. хонорар за изготвяне на документи.

  

регистрация
чрез нас
на
ЕООД / ООД

 

- държавна такса за вписване: 55 лв. лв. + 2-5 лв. банкова такса
- банкова такса за откриване на набирателна сметка - 10-30 лв.
- нотариална такса: 6 лв. / за всеки съдружник
- държавна такса за удостоверение за актуално състояние: 7 лв. + 2-5 лв. банкова такса
- минимално изискуем учредителен капитал – 2 лв.
- адвокатски хонорар за подаване на документи за вписване по електронен път – 30 лв.


  Общо: приблизително 120 лв.
  + 150 лв. хонорар без посещение на банков клон и нотариус от наша страна или

  +200 лв. хонорар с посещение на банков клон и нотариус от наша страна
 • При самостоятелна регистрация на фирма от Ваша страна нашата счетоводна къща ще изготви всички необходими документи, които ще бъдат подадени в Търговски регистър от Вас.
  Ще Ви бъдат разяснени всички действия, които трябва да извършите за успешната регистрация на Вашата нова фирма.
 • При регистрация на фирма чрез нашата счетоводна къща ще изготвим необходимите документи, ще Ви съпроводим до банков клон и нотариус и ще подадем документите за вписване в Търговски регистър от Ваше име. Вписването се извършва от адвокат след изрично упълномощаване.
 • Заплатената от Вас такса за изготвяне на документи за първоначална регистрация ще бъде приспадната от договореното възнаграждение в следващите до два месеца при сключване на договор за абонаментно счетоводно обслужване с минимален срок от 1 година.