Счетоводни услуги


ПАМ ЕКСПЕРТ предлага професионални счетоводни услуги и данъчни консултации,

които напълно отговарят на нуждите на Вашата организация. Независимо от размера и вида на Вашата фирма ние ще Ви предложим гъвкава система за ефективно управление на финансово-счетоводните процеси на Вашият бизнес в съответствие с данъчното и осигурителното законодателство.

 
Нашата счетоводна къща ще Ви помогне да улесните работата и комуникацията с данъчната администрация и ще следи за важните законодателни промени, касаещи Вашия бизнес.

 
При сключването на договор за счетоводно обслужване прилагаме индивидуален подход към всеки клиент, съобразно сферата на дейност, брой заети лица, документооборот и други специфични особености.